Yavuz Bahadır GÖRÜCÜ Plan ve Proje Müdürü

Email: yavuzbahadırgorucu@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 131

Belediyenin yapı, süreç ve hizmetlerini etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini incelemek, veri analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, Uzun, orta  veya  kısa vadeli projeler hazırlamak veya hazırlatmak; Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda çözüm önerileri sunmak ve proje geliştirmelerine önderlik yapmak, AB ve Kalkınma Ajansları hibe ve teşvik programlarından yararlanmak amacıyla, her birimin proje geliştirmesini  teşvik edici çalışmalarda koordinatörlük görevi yapmak;Belediye adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak; Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile belediye arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak; Kurumsal kapasitenin arttırılması yönünde AR-GE faaliyetlerini geliştirmek, Eskişehir’de bulunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, ilçenin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretilmesini teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda destek sağlamak; Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek, Sivrihisar ile ilgili, Nasreddin Hoca ile ilgili ve Sivrihisar’da bulunan değerler ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek. Sivrihisar Belediyesi olarak idarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, Belediyenin misyonunun ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek; stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO