İsmail KÖSEOĞLU Emlak ve İstimlak Müdürü

Email: ismailkoseoglu@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 141

Satılmış BAYRAKER Emlak ve İstimlak

Email: satilmisbayraker@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 141

Savaş KOCA Emlak ve İstimlak 

Email: ismailkoseoglu@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 141

Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturmak. Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmakBelediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak Müdürlük görev tanımında yazılan kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO