Kemal KAYA Mali İşler Müdürü

Email: kemalkaya@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 115

Solmaz ÖZKUZUCU V.H.K.İ Muhasebe Memuru

Email: solmazozkuzucu@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 115

Eşref Can AKGÖZLÜ  V.H.K.İ Muhasebe Memuru

Email: esrefcanakgozlu@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 116

İdarenin stratejik mali plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.  İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.  Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO