Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri sunmak,

  • Katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetime sahip olmak,
  • Teknolojiyi yakından takip ederek Sivrihisar halkının azamî düzeyde yararlanmasını sağlamak,
  • Tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
  • Doğal, tarihî, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak,
  • Sivrihisarlıların katılımı ile çevreye duyarlı sürdürülebilir kalkınma sağlamak,
  • Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,
  • Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek,
  • İnsan odaklı ve yenilikçi hizmet üretmek,
  • Sosyal Belediyecilik anlayışı ile pozitif farkındalık sağlamak,
E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO