Buğra ÇAĞLAYAN İnşaat Mühendisi

Email: bugracaglayan@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 121

Bekir AYVAZOĞLU  Teknisyen

Email: bekirayvazoglu@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 121

Mehmet YER Harita Teknikeri

Email: mehmetyer@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 121

Emine Merve YÜZÜLLÜ Şehir Bölge Plancısı

Email: eminemerveyuzugullu@sivrihisar.bel.tr
Telefon: 0222 711 38 20 – 0222 711 40 35
Dahili: 121

Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde her türlü planlama işlemi yürütmek, bunların uygulama planlarını hazırlatmak

Planlanan alanlarda, plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, yapılacak binaların her türlü plan, proje ve hesaplarını incelemek, düzeltme ve değişiklikleri yapmak,

Yapılacak inşaatlara yapı iznini (ruhsat) vermek, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan binaların tespitini yaparak gerekli yasal işlemleri yürütmek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara kullanma izni ( iskan) vermek.

Maili İnhidam (Yıkılacak derecede tehlikeli yapı) binalar hakkında 3194 sayılı İmar

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO