Tem 07 2018

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 58 adet taşımaz mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 26.07.2018 Perşembe günü saat:14.00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.                                         

MADDE:3 Söz konusu yerlerin muhammen bedelleri ile geçici teminatları yazı ekinde liste halinde ayrı ayrı belirlenmiştir. İhale sonucu taşınmazların bedelleri ihalenin kesinleşmesini takip eden 10 (on) iş günü içerisin de yatırılarak tapuları devredilecektir.

MADDE:4 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden

a. Adres beyanı,
b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği
c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Tüzel Kişilerden:

a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,
c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi ve Vb) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.                                                                         e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

MADDE:5 İhale şartnamesi Belediye Yazı

İşleri Müdürlüğünden 50.00.-TL’ye temin edilebilir.

Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527

İlanen Duyurulur.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ LİSTESİ

              NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALAN              (M²)

TAŞINMAZ                CİNSİ

MUAMMEN BEDEL

  GEÇİCİ TEMİNAT

1

BUZLUCA

0

16

26.200,00

TARLA

68.000,00 TL.

2.040,00 TL

2

DEMİRCİKÖY

0

2180

1.031,00

ARSA

3.400,00 TL.

102,00 TL.

3

DEMİRCİKÖY

0

2183

1.096,00

ARSA

3.600,00 TL

108,00 TL.

4

DEMİRCİKÖY

0

2184

1.079,00

ARSA

3.550,00 TL.

106,50 TL.

5

DEMİRCİKÖY

0

2185

1.107,00

ARSA

3.650,00 TL.

109,00 TL.

6

DEMİRCİKÖY

0

2186

1.179,00

ARSA

3.850,00 TL.

115,00 TL.

7

DEMİRCİKÖY

0

2187

1.191,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

8

DEMİRCİKÖY

0

2188

1.203,00

ARSA

3.950,00 TL

118,00 TL.

9

DEMİRCİKÖY

0

2189

1.224,00

ARSA

3.700,00 TL.

111,00 TL.

10

DEMİRCİKÖY

0

2190

1.026,00

ARSA

3.400,00 TL.

102,00 TL

11

DEMİRCİKÖY

0

2198

1.075,00

ARSA

3.550,00 TL.

106,50TL.

12

DEMİRCİKÖY

0

2199

1.010,00

ARSA

3.350,00 TL.

100,50 TL.

13

DEMİRCİKÖY

0

2205

1.218,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL

14

DEMİRCİKÖY

0

2206

1.213,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL.

15

DEMİRCİKÖY

0

2209

1.215,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL.

16

DEMİRCİKÖY

0

2210

1.208,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL

17

DEMİRCİKÖY

0

2211

1.193,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00TL.

18

DEMİRCİKÖY

0

2212

1.183,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

19

DEMİRCİKÖY

0

2213

1.195,00

ARSA

3.950,00 TL

118,00 TL.

20

DEMİRCİKÖY

0

2214

1.196,00

ARSA

3.950,00 TL.

118,00TL.

21

DEMİRCİKÖY

0

2217

1.194,00

ARSA

3.950,00 TL.

118,00TL.

22

DEMİRCİKÖY

0

2218

1.213,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL.

23

DEMİRCİKÖY

0

2219

1.215,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00TL.

24

DEMİRCİKÖY

     0

     2222

        1.187,00

       ARSA

       3.900,00 TL.

             117,00 TL.

25

DEMİRCİKÖY

0

     2223

1.209,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL

26

DEMİRCİKÖY

0

2224

1.194,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

27

DEMİRCİKÖY

0

2225

1.182,00

ARSA

3.900,00 TL

117,00 TL.

28

DEMİRCİKÖY

0

2226

1.197,00

ARSA

3.950,00 TL.

118,00 TL.

29

DEMİRCİKÖY

0

2227

1.196,00

ARSA

3.950,00 TL.

118,00 TL.

30

DEMİRCİKÖY

0

2228

1.202,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL.

31

DEMİRCİKÖY

0

2231

1.219,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL.

32

DEMİRCİKÖY

0

2232

1.197,00

ARSA.

3.950,00 TL

118,00 TL.

33

DEMİRCİKÖY

0

2233

1.205,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL.

34

DEMİRCİKÖY

0

2234

1.195,00

ARSA

3.950,00 TL.

118,00 TL

35

DEMİRCİKÖY

0

2235

1.193,00

ARSA

3.950,00 TL.

118,00 TL.

36

DEMİRCİKÖY

0

2236

1.197,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

37

DEMİRCİKÖY

0

2237

1.193,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL

38

DEMİRCİKÖY

0

2242

1.202,00

ARSA

4.000,00 TL.

120,00 TL.

39

DEMİRCİKÖY

0

2244

1.182,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

40

DEMİRCİKÖY

0

2245

1.201,00

ARSA

3.900,00 TL

117,00 TL.

41

DEMİRCİKÖY

0

2246

1.204,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

42

DEMİRCİKÖY

0

2247

1.202,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

43

DEMİRCİKÖY

0

2255

1.185,00

ARSA

3.900,00 TL.

117,00 TL.

44

SIĞIRCIK

0

2357

1.360,00

ARSA

8.000,00 TL.

240,00 TL

45

SIĞIRCIK

0

2358

1.817,00

ARSA

10.500,00 TL.

315,00 TL.

46

SIĞIRCIK

0

2359

2.230,00

ARSA

13.000,00 TL.

390,00 TL.

47

SIĞIRCIK

0

2338

1.527,00

ARSA

8.600,00 TL.

258,00 TL

48

SIĞIRCIK

0

2347

1.516,00

ARSA

8.500,00 TL.

255,00 TL.

49

SIĞIRCIK

0

2459

27.462,00

Müfr.ARSA

85.000,00 TL.

2.550,00 TL.

50

YENİCE

136

60

355,34

ARSA

31.500,00 TL.

945,00 TL.

51

AŞAĞIKEPEN

0

5543

740,00

Müfr.ARSA

9.000,00 TL.

270,00 TL.

52

GÜVEMLİ

0

22

2.640,00

ARSA

20.000,00 TL.

600,00 TL.

53

KALDIRIM

0

1753

1.483,00

ARSA

10.500,00 TL.

315,00 TL.

54

KALDIRIM

0

1761

1.408,00

ARSA

10.000,00 TL.

300,00 TL.

55

İSTİKLALBAĞI

122

1

1.444,66

ARSA

10.000,00 TL.

300,00 TL.

56

İSTİKLALBAĞI

122

2

1.377,12

ARSA

9.000,00 TL.

270,00 TL.

57

YENİCE

6

8

340,00

ARSA

12.000,00 TL

360,00 TL

58

YENİCE

128

17

359,00

ARSA

35.000,00 TL.

1.050,00 TL.

(İŞ BU İHALE İLANI İKİ SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.)

 

Hüseyin İLHAN
Başkan Yardımcısı

       

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO