Ara 27 2018

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresi, muhammen bedeli geçici teminatı ve kiralama süresi belirtilen 1 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.
MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 10.01.2019 Perşembe günü saat:14.00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.


MADDE:3 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:


Özel Kişilerden
a. Adres beyanı, (Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde birinci ikamet yeri Sivrihisar İlçe sınırları olacaktır.)
b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği
c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Tüzel Kişilerden:
a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,
c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının ( İhale tarihinden en az üç ay öncesinden Sivrihisar İlçe sınırlarlarında faaliyet etmesi şarttır.) Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi ve Vb) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

MADDE:4 İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00.-TL’ye temin edilebilir.(Detaylı bilgi ve diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.)

Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527

İlanen Duyurulur.
Hamid YÜZÜGÜLLÜ Belediye Başkanı

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO