Tem 18 2020

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 11 adet taşımaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 29.07.2020 Çarşamba günü saat:14.00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

MADDE:3 Söz konusu yerlerin muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda liste halinde ayrı ayrı belirlenmiştir. İhale sonucu taşınmazların bedelleri ihalenin kesinleşmesini takip eden 10 (on) iş günü içerisin de yatırılarak tapuları devredilecektir.

MADDE:4 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden

a. Adres beyanı, (Taliplilerin ihale tarihinden en az üç ay öncesinde birinci ikametinin ihalesine gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede olması veya nüfus kaydı taşınmazın olduğu mahallede olacaktır.)

b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği

c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.

e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Tüzel Kişilerden:

 a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,

b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,

c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.

d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı,(Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde ihalesine gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede faaliyet ediyor olacaktır.) Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi ve Vb) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

MADDE:5 İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 100.00.-TL’ye temin edilebilir.

Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527 

 İlanen Duyurulur.                         SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ LİSTESİ   

              NO MAHALLESİ ADA PARSEL ALAN              (M²) TAŞINMAZ                CİNSİ MUAMMEN BEDEL   GEÇİCİ TEMİNAT
1 AKTAŞ 0 2313 44,00 ARSA 600,00 TL. 18,00 TL.
2 DEMİRCİKÖY 0 2211 1.193,00 ARSA 5.100,00 TL. 153,00 TL.
3 DEMİRCİKÖY 0 2212 1.183,00 ARSA 5.000,00 TL. 150,00 TL.
4 DEMİRCİKÖY 0 2225 1.182,00 ARSA 5.000,00 TL. 150,00 TL.
5 DEMİRCİKÖY 0 2226 1.197,00 ARSA 5.100,00 TL. 153,00 TL.
6 KALDIRIM 0 1753 1.483,00 ARSA 13.000,00 TL. 390,00 TL.
7 KALDIRIM 0 1761 1.408,00 ARSA 12.500,00 TL. 375,00 TL.
8 KOLTAN 121 5 9.332,00 TARLA 15.000,00 TL. 450,00 TL.
9 KAYMAZ 0 4112 1.290,00 EV ve ARSA 365.000,00 TL. 10.950,00 TL.
10 YUKARIKEPEN 0 912 322,50 Samanlığı,Ahırı Olan Ev ve Avlusu 11.000,00 TL. 330,00 TL.
11 YUKARIKEPEN 0 913 187,50 Samanlık ve Avlusu 6.000,00 TL. 180,00 TL.

 

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO