Çardak Hamamı

Roma döneminden bu yana kullanılagelmiş şifalı kaplıca suyu üstüne yapılmış olan Çardak Hamamı, bir Selçuklu yapısıdır.
Çardak hamamı sahip olduğu eşsiz işlevinin gerekli kullanım ihtiyaçları karşılanarak ve hamam yapısının özgün mimari özellikleri korunarak hizmete sunuluyor.

Erkekler ve kadınlar hamamı olmak üzere birlikte inşa edilmiş iki ayrı kubbeli sekizgen mekandan oluşmaktadır. Sivrihisar Hamamkarahisar mahallesi Dutlu ve Kadıncık köyleri yol ayrımından evvel, tarihi köprüden sonra sağda ve Hamamkarahisar Caminin kuzeyinde yer alır.

Kaplıcanın suyu hafif eğimli bir tepenin yamacındaki tek bir kaynaktan çıkıyor. 35 ˚C sıcaklıktaki suyun debisi 45 lt/ sn. Kaplıca suyu Bikarbonatlı, Kalsiyumlu, Sodyumlu, Bromürlü ve radyoaktif bir bileşime sahiptir. Kaplıca suları banyo ve içme kürleri için elverişlidir.  Kaplıcada yer alan ve tarihsel değeri de olan iki hamamın içinde 1.5m derinliğinde ve 6mx6m boyutlarında biri erkeklere, biri kadınlara ayrılmış iki havuz var. Romatizmal hastalıklar, böbrek, idrar yolu hastalıkları, metabolizma bozuklukları, cilt hastalıkları ve sinir sisteminin uyarılmasında yararlıdır.

Günümüzde atıl durumda olan hamam  Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü başkanlığında Sivrihisar Belediyesi tarafından röleve çizimleri , restitüsyon projesi, sorun ve müdahale tespitleri belirlenmiş  ve restorasyonu tamamlanmak üzeredir.

 

Çardak hamamı sahip olduğu eşsiz işlevinin gerekli kullanım ihtiyaçları karşılanarak ve hamam yapısının özgün mimari özellikleri korunarak hizmete sunuluyor.

 

Kızıl’ın Türkmen Bayındır Boyu Beyi olduğu, İzzeddin Keykavus’un danıştığı üç büyük emirden biri olduğu kaynaklarda belirtilir) Ayrıca aynı alanda bulunan ve 1259 yılında Türkmen Bayındır Boyu Beyi, Emir Seyfettin Kızı l( tarafından yaptırılmış, Türkiye’de ki nadir örneklerden Selçuklu Mirası Hamamkarahisar Cami restorasyonu içinde Sivrihisar Belediyesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşmeleri sürdürüyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde cami restore edilerek bu bölge önemli bir doğal turizm merkezi haline gelecek.

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO